Language: English | Vietnamese

Bảng giá các gói

Chúng tôi luôn có những gói phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn để bạn dễ dàng tùy biến cho thương hiệu của mình.


Tháng
Năm

FREE

Free
 • Basic Features
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Custom Aliases
 • Limited URL Customization
 • Advertisement

Đăng ký

BASIC

$4.99/mo
 • Tính năng cao cấp
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • 6 Theo dõi sự kiện
 • 111 Custom Domains
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe

PREMIUM

$9.99/mo
 • Tính năng cao cấp
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • 36 Theo dõi sự kiện
 • 50 Team Member
 • 99 Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe

UNLIMITED

$19.99/mo
 • Tính năng cao cấp
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Theo dõi sự kiện
 • Unlimited Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe

FREE

FreeMãi mãi
 • Basic Features
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Custom Aliases
 • Limited URL Customization
 • Advertisement

Đăng ký
Save 17%

BASIC

$4.17/moBilled $49.99
 • Tính năng cao cấp
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • 6 Theo dõi sự kiện
 • 111 Custom Domains
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe
Save 17%

PREMIUM

$8.33/moBilled $99.99
 • Tính năng cao cấp
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • 36 Theo dõi sự kiện
 • 50 Team Member
 • 99 Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe
Save 17%

UNLIMITED

$16.67/moBilled $199.99
 • Tính năng cao cấp
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Theo dõi sự kiện
 • Unlimited Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe

Frequently Asked Questions

If I pay yearly, do I get a discount?

Definitely! If you choose to pay yearly, not only will you make great use of premium features but also you will get a discount of up to 17%.

Can I upgrade my account at any time?

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.

How will I be charged?

You will be reminded to renew your membership 7 days before your expiration.

How do refunds work?

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming periods. You will just need to contact us and we will take care of everything.


Premium Features. All Yours.

Khách hàng mục tiêu

Nhắm mục tiêu người dùng của bạn dựa trên vị trí và thiết bị của họ và chuyển hướng họ đến các trang chuyên biệt để tăng chuyển đổi của bạn.

Tùy chỉnh trang đích

Tạo trang đích tùy chỉnh để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đi đầu và thu hút người dùng trong chiến dịch tiếp thị của bạn.

Lớp phủ

Sử dụng công cụ lớp phủ của chúng tôi để hiển thị thông báo không phô trương trên trang web mục tiêu. Một cách hoàn hảo để gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn hoặc chạy một chiến dịch quảng cáo.


Theo dõi sự kiện

Thêm pixel tùy chỉnh của bạn từ các nhà cung cấp như Facebook và theo dõi sự kiện ngay khi chúng đang diễn ra.

Tủy chỉnh tên URL thân thiện

Bạn sẽ có thể thay đổi các urls thân thiện tại đây

API mạnh mẽ

Sử dụng API mạnh mẽ của chúng tôi để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh hoặc mở rộng ứng dụng của riêng bạn bằng các công cụ mạnh mẽ của chúng tôi.